Święty – ukochany grzechorób

Bo świętość to relacja, to miłość. Nie chodzi o bezgrzeszność – każdy święty był grzesznikiem, chodzi o miłość – bycie kochanym i przyjmowanie tej Miłości – zaufanie, że kocha zawsze, oddanie się bez samooceniania, poszukiwanie spotkań, pozwalanie na utulenie – Pan utula, daje bezpieczeństwo, sprawia, że oddychamy, żyjemy, poruszamy się, jesteśmy. Trudno jest nie stawiać SOBIE warunków wstępnych. Trudno jest […]

Dobra starość

Panie, Ty wiesz lepiej aniżeli ja sam, że się sta­rzeję i pewnego dnia będę stary. Zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania, że muszę coś powiedzieć na każdy temat i przy każdej okazji. Od­bierz mi chęć prostowania każdemu jego ścieżek. Uczyń mnie poważnym, lecz nie ponurym. Czyn­nym, lecz nie narzucającym się. Szkoda mi nie spo­żytkować wielkich zasobów mądrości, jakie posia­dam, ale […]