Jezus to ten, który przede wszystkim jest zawsze obecny. Jezus Jest Obecny.

W wierze nie są istotą cuda, chociaż fajnie się o nich pisze i mówi, ale istotą wiary jest obecność miłości. Gdziekolwiek jesteś, w czymkolwiek jesteś, masz pewność, że On też jest. Nie jest jako wielki strażnik, jest jako ktoś, kto pragnie być z nami zawsze, od początku przez dziesiątki szarych lat aż do końca. Ta Obecność to nasza nadzieja. Nadzieja i zaufanie.

A my, chrześcijanie, mamy być, jak nasz Pan – obecni. Mamy umieć być z innymi ludźmi i przy nich, kiedykolwiek i gdziekolwiek. Chrześcijanin to ten zawsze obecny, zawsze kochający. Ideał przyjaciela.

Inspirujące:

Inspirujące to fragmenty książek, artykułów czy innych gatunków wypowiedzi, które zatrzymały mnie, podprowadziły do powyższych rozważań lub w inny sposób są z nimi związane.

Wiadomo, że nasz stosunek do bliźnich określa również nasz stosunek do Boga i odwrotnie. Ludzkie serce w sobie właściwy sposób wchodzi w związek z Bogiem i z ludźmi. Kto w swoim kontakcie z Bogiem osiąga nastawienie kontemplacyjne, ten także wobec ludzi będzie pełen zrozumienia i otwarty, emanujący pokojem i wiarą. Ale także odwrotnie: ludzie, którzy umieją zrozumieć innych i którym łatwo się komunikować, stopniowo wchodzą w kontemplacyjną więź z Bogiem.

Franz Jalics SJ, „Towarzyszenie duchowe. Wspólne wzrastanie w wierze.”


Kliknij i udostępnij. Warto.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *