Najmojsze

Jako dziecko widziałam swoich rodziców i dziadków na coniedzielnej Eucharystii. Widziałam, że jedni do Komunii Świętej przystępują, inni śpią na kazaniach. Widziałam dziadka modlącego się co wieczór i klękałam do pacierza z babcią. Sama też do pacierza klękałam, gdy babcia była daleko. Modliłam się szczególnie gorliwie w tym okresie, w którym telewizja nadawała “Koło fortuny” i “Czar par”

[muzyka] Litania pokory

Jak bardzo moja jest ta modlitwa! Szczególnie te słowa: „Wyzwól mnie, Jezu z pragnienia, aby być chwalonym” „Wyzwól mnie, Jezu z pragnienia, aby być lubianym” „Wyzwól mnie, Jezu z pragnienia, aby wybrano mnie przed innymi” „Wyzwól mnie, Jezu z pragnienia, aby zasięgano mojej rady” „Wyzwól mnie, Jezu z pragnienia, aby być uznanym” A w zasadzie to wszystkie. Zobacz: