Bóg już tam jest

Nie ma takiego miejsca, w którym Bóg by nie był. Nie ma takiego serca, o które by nie dbał, nie ma takiego człowieka, w którego nie wlewałby swojej łaski każdą możliwą drogą. Choćby kanał był wąski, On dba, czuwa, kocha. Tak po prostu <3