Bóg moich modlitw, Karl Rahner

Poniższy tekst jest fragmentem książki „Modlitwy życia” Karla Rahnera, wyd. WAM, Kraków 2001. Karl Rahner w tym tekście prowadzi z Bogiem bardzo szczerą rozmowę o swojej modlitwie, jej trudnościach, a nawet niemożliwości modlenia się. W jego ujęciu całe życie Bóg odpowiada na nasze wołania milczeniem. Zupełnie naturalne wydaje się i Bóg według Rahnera powinien to rozumieć, że zamiast znosić milczenie […]