Złoty guzik z pętelką

Święty Dominik nie był do końca poważny w swoich posunięciach. Brał przykład nie z tych, co trzeba. Zrozum powagę sytuacji: Kościół, reprezentując Jezusa na ziemi, naszego jedynego i prawdziwego Króla, ma przecież w obowiązku zastępować Go godnie. I św. Dominik, będąc kanonikiem, podróżując z biskupem i przede wszystkim jako kapłan tegoż Kościoła, doskonale wiedział i widział, jak to należy czynić […]

Podcast 2.27 Uspokój się i idź – Christus vivit – 209-215

Zanim zaczniemy świecić przed światem naszą wiarą, coś w nas musimy spacyfikować – m.in o tym dzisiaj poczytamy u Papieża. Christus vivit Główne linie działania 209. Chciałbym tylko pokrótce podkreślić, że duszpasterstwo młodzieży obejmuje dwie główne linie działania. Jedną jest poszukiwanie, zaproszenie, wezwanie, które przyciągałoby młodych ludzi do doświadczenia Pana. Drugim jest wzrost, rozwój procesu dojrzewania tych, którzy już przeżyli to doświadczenie. […]