nie na kamieniu czy pergaminie

Powtarzam czasem po mądrzejszych od siebie, że wiarę dostajemy od wierzących. Nie mogę powiedzieć, że nie ma innej drogi, bo Bóg przecież może wszystko, ale drogą zwykłą, normalną, stałą, jest otrzymać ją ze słuchania, z patrzenia, z czytania żyć ludzi, którzy żyją po chrześcijańsku.

Świętość z czapy

Mamy jakieś z czapy pojęcie o świętości. Patrzymy z zewnątrz i wydaje się nam, że święty to taki, który zawsze ma w sobie dobro i tylko dobro, którego grzech nie dotyka. Jakby święty człowiek wszedł na jakąś wysoką drabinę i pyłu ziemi nie tykał, i tylko wiatr Ducha Świętego miał we włosach, nic z brudu dnia, nic z błota grzechu. […]

Rodzina i duchowość

“Zdrowa duchowość jest to więc duchowość więzi, relacji, przyjaźni z Bogiem, z drugim człowiekiem i z samym sobą – i umiejętność utrzymania tych trzech wymiarów w harmonii. (…) Nie można doświadczyć bliskości Boga bez doświadczenia relacji z człowiekiem. Bo przez to, co ludzkie, Bóg do nas mówi.” ks. Krzysztof Grzywocz, “Patologia duchowości”, wyd. WAM 2021, s. 45

Złoty guzik z pętelką

Święty Dominik nie był do końca poważny w swoich posunięciach. Brał przykład nie z tych, co trzeba. Zrozum powagę sytuacji: Kościół, reprezentując Jezusa na ziemi, naszego jedynego i prawdziwego Króla, ma przecież w obowiązku zastępować Go godnie. I św. Dominik, będąc kanonikiem, podróżując z biskupem i przede wszystkim jako kapłan tegoż Kościoła, doskonale wiedział i widział, jak to należy czynić […]